زیبایی و سلامت

نوشته شده در موضوع لوازم آرایشی و بهداشتی در 26 آوریل 2018
 • مراقبت از پوست

 • دست، پا و ناخن

 • آرایشی

 • بهداشت دهان و دندان

 • موی سر

 • اصلاح سر، صورت و
  بدن

 • سلامت و تندرستی

 • مراقبت نوزاد و کودک

 • سرگرمی و ورزش

 • فرهنگ و هنر

 • ابزار و خودرو

 • سوپر مارکت
 • .actions > #login-popup-button
  {
  height: 35px;
  line-height: 33px;
  position: relative;
  display: inline-block !important;
  float: right;
  background: 0;
  border: 0px;
  font-size: 11px;
  font-weight: normal;
  }
  #help .osh-btn,
  #account .osh-btn
  {
  padding: 0;
  height: 38px;
  line-height: 40px;
  }

  #account .osh- i.caret
  {
  padding-top: 14px !important;
  }
  #account .osh-btn
  {
  margin-top: 1px;
  }

  .actions #help .toggle
  {
  text-align: left;
  margin-right: 0;
  }
  .actions #help .toggle button
  {
  height: 36px;
  line-height: 40px;
  }

  .actions #help > div.toggle
  {
  height: 36px;
  top: 0;
  padding-top: 0;
  margin-top: 0;
  }

  .header-main > .actions #help
  {
  width: automobile !important;
  margin-top: 1px !important;
  margin-right: 30px;
  }
  #login-button-single span
  {
  display: block;
  height: 36px;
  width: 100%;
  color: white !important;
  line-height: 43px;
  }
  #login-button-single
  {
  height: 36px;
  line-height: 47px;
  font-weight: normal;
  font-size: 11px;
  background: 0;
  border: 0;
  color: !important;
  float: right;
  margin-left: 0px;
  margin-right: 0px;
  width: 100px;
  padding: 0px;
  }

  #download-apps span
  {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 32px;
  line-height: 33px;
  margin-top: 0px;
  padding-top: 0;
  }
  #download-apps
  {
  height: 36px;
  line-height: 35px;
  font-weight: normal;
  font-size: 11px;
  background: 0;
  border: 0;
  float: left;
  margin-left: 0px;
  margin-right: 35px;
  width: 125px;
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
  }

  .actions #sell .toggle button.osh-btn
  {
  height: 36px;
  padding-top: 0;
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
  top: 0;
  }
  .actions #sell .toggle a
  {
  display: block;
  height: 36px;
  padding: 0;
  }
  .actions #sell .toggle a span
  {
  display: inline-block;
  height: 36px;
  margin: 0px;
  top: 0;
  line-height: 43px;
  }
  .actions #sell .toggle
  {
  height: 36px !important;
  top: 0 !important;
  margin-top: 0 !important;
  padding-top: 0 !important;
  line-height: 44px;
  }
  .actions #sell
  {
  margin-top: 0 !important;
  width: 125px !important;
  height: 36px;
  line-height: 42px;
  }

  .actions #help .toggle-content
  {
  margin-right: -145px !important;
  margin-top: -1px !important;
  }

  .actions #account .toggle-content
  {
  margin-top: 0px !important;
  }

  ]]>

  .link > .image-wrapper {
  margin: auto;
  }
  .e-recommend.osh-featured-box.-sku .sku {
  height: 370px!important;
  margin: 0 -1px!important;
  }
  .scarab-itemlist {
  padding: 0 24px 0 30px;
  }

  .osh-featured-box.-sku .sku>.link>.sale-flag-percent{
  display:none;
  }

  .floor.recommendation .head {;
  display: inline-block;
  margin-bottom: 10px;
  padding-right: 10px;
  }

  .floor.recommendation .osh-featured-box.-carousel {
  width: 1170px;
  height: 370px;
  }

  .floor.recommendation {
  clear: both;
  }

  @media (max-width: 1199px) and (min-width: 0) {
  .floor.recommendation .osh-featured-box.-carousel {
  width: 975px;
  }
  .e-recommend.osh-featured-box.-sku.-carousel .sku {
  margin: 0 3px!important;
  }
  #right-col {
  height: 1165px;
  }
  }
  .osh-featured-box.-carousel>.wrapper .caret {
  line-height: 0;
  position: absolute;
  padding: 5px;
  margin-top: -10px;
  cursor: pointer;
  color:
  outline: none;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  }

  .osh-featured-box.-carousel>.wrapper .caret {
  line-height: 0;
  position: absolute;
  display: block;
  padding: 5px;
  margin-top: -10px;
  cursor: pointer;
  color:
  outline: none;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  }

  /***** slider button- ******/
  .slick-dots li symbol {
  width: 15px !important;
  height: 15px !important;
  padding: 5px !important;
  background: url(“https://img.bamilo.com/ui/icon/sprite.png”) !important;
  background-position: -475px -44px !important;
  border-radius: 0 !important;
  border: nothing !important;
  width: 10px !important;
  line-height: 1 !important;
  }

  .silderam .slick-dots li button::before {
  font-size: 0px;
  line-height: 20px;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 6px;
  height: 10px;
  content: “”;
  text-align: center;
  }
  .slick-dots li.slick-active symbol {
  opacity: 1;
  background-image: url(“https://img.bamilo.com/ui/icon/sprite.png”) !important;
  background-position: -487px -44px !important;
  }
  /***** code box- ******/
  .osh-featured-box.-carousel > .wrapper .caret {
  height: 30px !important;
  }

  .osh-featured-box.-carousel>.wrapper .caret {
  font-size: 0;
  line-height: 0;
  position: absolute;
  top: 50%;
  display: block;
  z-index: 290;
  padding: 5px;
  margin-top: -10px;
  cursor: pointer;
  width: 21px;
  color:
  outline: none;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  z-index: 100 !important;
  }
  .osh-featured-box.-carousel>.wrapper {
  height: auto!important;
  }
  /***** ******/
  @media (max-width: 1199px){
  .line .menu-wrapper>.menu>.menu-items>.menu-item>.category, .line .menu-wrapper>.menu>.menu-items>.menu-item>.subcategory {
  height: auto;
  line-height: 19px!important;
  font-size: 10px;
  }
  }

  @media (max-width: 1199px){
  .line .menu-wrapper>.menu {
  height: 1107px!important;
  }

  .category.cat-parrent > h2 {
  font-size: 12px;
  margin-top: 0px;
  padding-top: 6px;
  margin-bottom: 5.5px;
  }
  .category > h3 {
  margin-bottom: 2.5px;
  }
  }
  /******************/

  .teaser-banner {
  margin: 0 0 5px 0;
  width:100%;
  display: block;
  }
  .teaser-banner a ,
  .teaser-banner img {
  width:100%;
  height: auto;
  display: inline-block;
  }
  .teaser-banner:hover {
  border: 1px solid
  border-top: none;
  border-bottom: none;
  opacity: 0.9;
  filter: alpha(opacity=90);
  }
  .slick-dots {
  bottom: -5px !important;
  }
  .slick-dots li symbol {
  background-position: -475px -43px !important;
  }
  .featureboxam-img {
  width: 226px;
  height: 391px;
  background-color:
  }

  /***** Hover Effect *****/
  .subcat-teaser img:hover {
  border: 1px solid
  }

  /***** Menu *****/
  .cat-parrent {
  font-weight: confidant !important;
  }
  .line .menu-wrapper>.menu>.menu-items>.menu-item>.category,
  .line .menu-wrapper>.menu>.menu-items>.menu-item>.subcategory {
  max-width: 180px;
  height: auto;
  line-height: 25px;
  font-weight: normal;
  }
  .line .menu-wrapper > .menu > .menu-items > .menu-item > .category:hover,
  .line .menu-wrapper > .menu > .menu-items > .menu-item > .subcategory > span:hover {
  color: #5d3380 !important;
  }
  .line .menu-wrapper.-dark-grey > .heading {
  background-color:
  }
  .line .menu-wrapper.-dark-grey>.menu {
  border-left: 2px solid
  }
  .heading .title .name {
  top: 15px !important;
  }
  .line .menu-wrapper>.heading>.title:hover>.name {
  text-decoration: none;
  }
  .line .menu-wrapper>.menu>.menu-items {
  font-size: 12px;
  padding: 5px 10px;
  height:auto !important;
  }
  .line .menu-wrapper>.menu {
  height: 1392px;
  }
  .line .menu-wrapper>.heading>.title>h1.name {
  position: absolute;
  right: 60px !important;
  top: 17px !important;
  overflow: hidden;
  color:
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  }

  .category.cat-parrent > h2 {
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  margin-right: 10px;
  margin-top: 0px;
  padding-top: 12px;
  }

  .category h3 {
  font-size: 12px;
  margin-right: 10px;
  margin-top: 0;
  padding-top: 12px;
  }
  .category.cat-parrent {
  display: block;
  }
  .category{
  display: block;
  }

  ]]>


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت

   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت


   زیبایی و سلامت

  {{=shortenTitle(SC.page.products[i].brand)}}

  {{=shortenTitle(SC.page.products[i].title)}}

  {{ } }}
  ]]

  “;
  SC.page.products[w].price_tpl += “

  ” + _msrp + “

  “;

  }
  else
  {
  var _price = “”;
  var _msrp = ““+number_format(SC.page.products[w].msrp, 0, “”, “,”) + “” + priceCurrency + ““;

  SC.page.products[w].price_tpl = “

  ” + _msrp + “

  “;
  }

  }
  }

  render(SC);

  $(“#cont-recommendation_box-0”).addClass(“bordered-left”);

  /**
  * Creating a stack.
  * Keeping a lane of any box.
  * We use this pull cocktail structure to nominee a origination of a carousels to
  * window.onload; doing this, we safeguard a execution of carousels when a apparatus is ready.
  */
  window.RecommendationBoxes.push({
  element: “#cont-recommendation_box-0”,
  controls: “#carousel-ctrl-recommendation_box-0”
  });

  window.RecommendationXhrSuccessfullCalls++;
  var owlConfiguration = {
  items: 5,
  margin: 10,
  loop: true,
  rtl: true,
  callbacks: true,
  dots: false,
  slideBy: 5,
  nav: true,
  navText: [“”,
  “”],
  stagePadding: 40,
  onChanged: function(obj){
  if(obj obj.hasOwnProperty(“relatedTarget”) obj.relatedTarget.hasOwnProperty(“$element”))
  {
  obj.relatedTarget.$element.find(“.each-box-product”).removeClass(“each-box-product-hidden”);
  }
  },
  };
  if (window.RecommendationXhrSuccessfullCalls === $numberOfBoxes) {
  if (window.jQuery().owlCarousel) {
  for (var boxIncr = 0; boxIncr

  مجموعه متنوعی از محصولات زیبایی و سلامت را در بازار اینترنتی بامیلو بیابید. تنوع بی نظیری از عطر ها مردانه و زنانه، محصولات آرایشی مانند کرم پودر ، رژ لب ، رژ گونه، محصولات آرایش چشم و ابرو مانند سایه چشم و ریمل، محصولات مراقبت از مو مانند شامپو و نرم کننده، محصولات مراقبت از پوست مانند انواع کرم های ضد آفتاب، محصولات اصلاح سر، صورت و بدن مانند ریش تراش و اپیلاتور و بسیاری دیگر از انواع محصولات سلامتی را می توانید در فروشگاه اینترنتی بامیلو به سادگی بیابید.

  .osh-email-options>span:last-child{
  width: 114px !important;
  }

  .newsletter-popup-container .osh-ne wsletter-form.-both>.osh-email-options>span, .newsletter-popup-container .osh-newsletter-form.-both>.osh-email-options>span>button{
  height: 42px !important;
  }

  .osh-newsletter-msg>.osh-newsletter-error, .osh-newsletter-msg>.osh-newsletter-success {
  margin-top: -150px !important;
  }

  .newsletter-popup-container .osh-newsletter-msg {
  margin-right: 255px !important;
  top: 366px;
  }

  .newsletter-popup-container .osh-newsletter-form.-both > .osh-email-options > camber > button{
  width: 181px !important;
  height: 41px !important;
  line-height: 3;
  background: #FF5500 !important;
  border: #FF5500 !important;
  }
  .newsletter-popup-container .osh-newsletter-form.-both > .osh-email-options > camber > button:hover{
  background: #f17e0a !important;
  border-color: #f17e0a !important;
  }

  ]]>
  be624 popup fall 10 زیبایی و سلامت

  Article source: http://www.bamilo.com/health_beauty_personal_care/

  محصولات دسته آرایشی بهداشتی
                 
  N1449936781 زیبایی و سلامت N1445361353 زیبایی و سلامت N1312813583 زیبایی و سلامت N1312813553 زیبایی و سلامت
       
  صابون شترمرغ+روغن شتر مرغ - جدید و دارای گارانتی - اورجینال صابون شترمرغ+روغن شتر مرغ//اصل - اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین اسفند ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین اسفند ماه دخترانه اورجینال
       

  درمان کننده زخم ها، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد خارش، بهترین پاک کننده

  درمان کننده زخم ها، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد خارش، بهترین پاک کننده

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  75,000 تومان buy زیبایی و سلامت 75,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312813152 زیبایی و سلامت N1312813116 زیبایی و سلامت N1312812930 زیبایی و سلامت N1312812897 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد مردانه متولدین بهمن ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین بهمن ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین دی ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین دی ماه دخترانه اورجینال
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312812752 زیبایی و سلامت N1312812715 زیبایی و سلامت N1312811814 زیبایی و سلامت N1312811610 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد مردانه متولدین آذر ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین آذر ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین مرداد ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین تیر ماه دخترانه اورجینال
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312811139 زیبایی و سلامت N1312811083 زیبایی و سلامت N1312810956 زیبایی و سلامت N1312810896 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد مردانه متولدین خرداد ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین خرداد ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین اردیبهشت ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین اردیبهشت ماه دخترانه اورجینال
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312812545 زیبایی و سلامت N1312812370 زیبایی و سلامت N1312812125 زیبایی و سلامت N1312812078 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد زنانه متولدین آبان ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین مهر ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین شهریور ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین شهریور ماه پسرانه اورجینال
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312812324 زیبایی و سلامت N1312812585 زیبایی و سلامت N1312811574 زیبایی و سلامت N1312810584 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد زنانه متولدین مهر ماه دخترانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین آبان ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد مردانه متولدین تیر ماه پسرانه اورجینال عطر ماه تولد زنانه متولدین فروردین ماه دخترانه اورجینال
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 12,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1312811758 زیبایی و سلامت N1462979007 زیبایی و سلامت N1339706638 زیبایی و سلامت N1517403553 زیبایی و سلامت
       
  عطر ماه تولد زنانه متولدین مرداد ماه دخترانه اورجینال رکابی رنگی فیتنس هات شیپر فروش اینترنتی کرم garnier مرطوب کننده روز اصلی با مجوز بهداشت | کرم گارنیرskin naturals light 40 gr پرایمر کرم پودری دبالم
       

  با فرمولی استثنایی از بزرگترین عطر سازان معروف، عمیق ترین تاثیرات روحی و ..

  رکابی رنگی فیتنس هات شیپر

  نام:کرم مرطوب کننده روز گارنیر»نام انگلیسی:garnier skin naturals light»میل:40

  کرم پودری
  بستن منافذ باز پوست
  اینفاده بعنوان کرم پودر

       
  12,000 تومان buy زیبایی و سلامت 30,000 تومان buy زیبایی و سلامت 55,000 تومان buy زیبایی و سلامت 50,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1517400721 زیبایی و سلامت N1451810066 زیبایی و سلامت N1406206226 زیبایی و سلامت N1421843995 زیبایی و سلامت
       
  پکیج هدی بیوتی کیف رولی لوازم آرایش Roll N Go پد رفع ترک پا جادویی به همراه کرم مخصوص رفع ترک پا گن لاغری مردانه
       

  ست سه تایی از برند هدی بیوتی

  با کیفیت عالی

  کیف رولی ، بسیار جادار و کارآمد مناسب خانم ها

  پد جادویی ترک و زبری پا دارای مجوز از وزارت بهداشت به شماره 12458/9/ک 29/7/69

  با گن لاغری مردانه شما می توانید تناسب اندام خود را کنترل کنید و زیبا تر باشید.

       
  48,000 تومان buy زیبایی و سلامت 14,000 تومان buy زیبایی و سلامت 25,000 تومان buy زیبایی و سلامت 27,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
  N1423043903 زیبایی و سلامت N1421835074 زیبایی و سلامت N1418199667 زیبایی و سلامت N1418191284 زیبایی و سلامت
       
  کیف رولی آرایش گن لاغری مردانه دستگاه طراحی ناخن سالن اکسپرس اورجینال دستگاه مانیکور پدیکور ناخن سالن شیپر اصل salon shaper
       

  کیف رولی آرایش وسیله ایی مفید برای خانم های محترم

  گن لاغری مردانه برای تناسب اندام شماآقایان

  ست کامل طراحی ناخن salon express اصل بهترین وسیله برای طراحی و زیبایی ناخن

  وسیله برای مانیکور ناخن ها بدون نیاز به آرایشگاه

       
  15,000 تومان buy زیبایی و سلامت 27,000 تومان buy زیبایی و سلامت 18,500 تومان buy زیبایی و سلامت 19,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       
                 
   زیبایی و سلامت N1451806632 زیبایی و سلامت N1417857776 زیبایی و سلامت N1463475950 زیبایی و سلامت
       
  سنگ پا برقی شول گوش پاک کن برقی wax vac موکن سمباده ای سان دپیل اسموت اوی smooth away اسپری دافع حشرات نانو با گارانتی شرکتی
       

  سنگ پا برقی شول ، از بین برنده ترک و خشکیدگی پوست ، با غلطک چرخان بسیار با کیفیت

  گوش پاک کن برقی ، سبک و مکنده خوب ، دارای طراحی زیبا و کارآمد

  موبر سمباده ای اسموت اوی بهترین روش دائمی رفع موهای زائد بدن

  اسپری ضد حشرات نانو دارای شماره پروانه 118/21694 و شماره شناسه نانو 102/3/1139

       
  24,000 تومان buy زیبایی و سلامت 13,000 تومان buy زیبایی و سلامت 9,500 تومان buy زیبایی و سلامت 16,000 تومان buy زیبایی و سلامت
       
       

    صفحه:

   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  11                  

   
   

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  *

  code